Blog Yazıları

Home / Blog Yazıları
Obezite

Obezite

Obezite, son 20-30 yılda, erişkinlerde olduğu gibi, çocuklar ve ergenlerde de hızlı bir şekilde artmaktadır. Obezitenin sadece sayısının değil, derecesinin de artması, insan sağlığı açısından endişe vericidir.

Paketli Sütler Zararlı Mı?

Paketli Sütler Zararlı Mı?

Şunu unutmayalım ki öncelikli olarak sağlığımızı korumak ve iyileştirebilmek, çocuklarımızın iyi büyüme ve gelişimini sağlamak istiyorsak her zaman ana ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığımıza odaklanmamız lazım. Daha sonra ürünler hakkında doğru bilgi edinip tüketimimizi planlamalıyız.

Bariyatrik Cerrahi Sonrası Beslenme

Bariyatrik Cerrahi Sonrası Beslenme

Bariyatrik cerrahi; iştahı azaltıp tokluğa neden olduğu gibi yiyeceklerin tadının değişmesini de etkiler. Bu nedenle besin alımının kısıtlanması beslenme yetersizliğine sebep olmakta ve besin öğelerinin emiliminin bozulması ile beslenme kalitesi düşmektedir.